Garanti och reklamation vid företagsköp
Reklamationsrätt gäller vid företagsköp men lyder under köplagen. Detta ger rätt att få produkten reparerad vid produktionsfel eller annan brist hos produkten. Tidsfristen för reklamation är normalt två år från köpstillfället, men kan variera beroende på avtal vid köp. Elgiganten lämnar 1 års garanti.
Villkor vid service och reparation
Följande villkor gäller för både konsument och företag när produkter lämnas in för service i butik och framgår på inlämningskvittot. Observera att det aldrig tillkommer en kostnad för dig när produkten har ett fel som täcks av garanti eller reklamation.

Härmed vill vi göra dig uppmärksam på att mjukvarufel, vätskeskador, yttre åverkan samt annan form av handhavandefel inte täcks av garanti/reklamation enligt konsumentköplagen. Om felet ligger utanför lagens ramar, eller vid avslag av kostnadsförslag, kan det tillkomma en kostnad för frakt och undersökning. Vi vill påminna dig om att göra säkerhetskopior av dina lagringsmedia, innan du lämnar in produkten hos oss, då Elgiganten inte kan ansvara för detta.

Med detta vill vi informera dig om att garanti och reklamation gäller för ursprungliga fel. Om vi skickar in en produkt till verkstaden och det framgår att felet beror på yttre åverkan medför det ett kostnadsförslag som du behöver ta ställning till. Väljer du att acceptera kostnadsförslaget kommer produkten att repareras mot angiven kostnad. Väljer du att avböja reparation enligt kostnadsförslaget tillkommer oftast en kostnad för undersökning och frakt. I alla lägen gör vi allt vi kan för att upptäcka eventuella handhavandefel eller fel på grund av yttre åverkan innan vi skickar in produkten till verkstaden, för att minimera kostnaderna för dig.

Det är viktigt att du säkerhetskopierar bilder och dokument innan du lämnar in en produkt med lagringsmedia för service. Vissa gånger är det nödvändigt för verkstaden att göra en total återställning för att kunna reparera produkten och vi kan därför inte garantera att informationen finns kvar på din hårddisk efter avslutad service och reparation.

Kundvagn

Varor: 0 stSumma: 0 kr
Visa priser inkl moms