Som företag kan du kostnadsfritt lämna elektronikskrot vid alla våra varuhus och det spelar ingen roll var produkterna tidigare varit köpta.Vi säkerställer alltid att skrotet blir hanterat på bästa sätt för vå miljö och att så mycket som möjligt av avfallet blir återvunnet.

Obs! Om ni har större kvantiteter, ex. 30 st kylskåp önskar vi att ni på förhand tar kontakt med oss så vi kan förbereda en bortforsling redan under ankomstdagen. Tack på förhand!Låt oss ta vara på dina uttjänta produkter

TV-apparater och annan elektronik som har slutat att fungera tenderar att bli liggandes i lådor och förråd för att samla damm. Uttjänta produkter innehåller värdefullt material så som järn, plast och aluminium, men också miljöskadliga ämnen så som kvicksilver och kadmium. Av den anledningen bör detta absolut inte hamna i vår natur. Ta därför med dig ditt skrot till vår närmaste varuhus och låt oss se till att det blir hanterat på ett miljövänligt sätt. Vi hanterar skrotet professionellt och ser till att skadliga ämnen inte hamnar i naturen och att så mycket av materialet som möjligt blir återanvänt.


Vår miljöhistoria

Som en av de ledande elektronikkedjorna i Norden är det viktigt att vi tar vårt ansvar för miljön. Vi har därför satt fokus på miljön i alla led, samtidigt som vi också vill hjälpa våra kunder till att bli mer miljövänliga, både i val av produkt, användning och skrothantering. Under de senaste åren har vi genomfört en rad olika åtgärder för att bli mer miljövänliga och vi strävar hela tiden efter att ta hand om vår natur på bästa möjliga sätt.

 
1998 Koncernen öppnar ett gemensamt centrallager i den svenska staden Jönköping och bygger en järnväg för att kunna ta emot godståg från leverantörerna direkt i huvudlagret.

 
1999 Vi etablerar ett videokonferenssystem på samtliga huvudkontor i Sverige för att förhindra onödiga affärsresor. I Norge ansluter vi oss till Elretur, som är en av världens första producentansvarsstation för återvinning av elektronik. I Norge startar vi även med gratis insamling av elektronik för miljövänlig hantering.

 
2001 I Sverige ansluter vi oss till Elkretsen, som är en av världens första producentansvarsstation för återvinning av elektronik.

 
2002 I Norge har vi nu samlat in ca 6.000 ton elektronikskrot via varuhusen.

 
2003 Det etableras ett videokonferenssystem på huvudkontoren i Norge.

 
2005 En nordisk miljöchef tillsätts och vi etablerar en egen nordisk miljöavdelning för att säkerställa att vår miljöhantering blir optimal.

 
2006 Vi förhandlar fram unika nordiska avtal med ledande transportörer, återvinnare och utrustningsleverantörer för hantering av elektronikskrot, emballageavfall och pallar.

 
2007 Vi har nu samlat in ca 16.000 ton elektronikskrot och andelen återvunnet avfall har ökat till 45% genom vårt eget miljöprogram. I många varuhus genomförs energianalyser för att optimera förbrukningen i våra butiker och program för att utnyttja returtransport påbörjas.

 
2008 En treårig miljöplan med fokus på avfallshantering, försäljning av miljöriktiga produkter och reducering av energi i våra varuhus sätts i bruk.

 
2009 Våra nordiska varuhus har tillsammans, de senaste 2 åren, samlat in och återvunnit ca 30.000 ton elektronikskrot.

 
Miljömål
Vi skall vara ledande inom branschen på att ta emot och hantera elektronikskrot, med fokus på service, tillgänglighet och miljöriktig hantering.
Vi skall förebygga klimatförändring och växthuseffekt genom att öka energieffektiviteten samt reducera våra egna utsläpp. Konkreta åtgärder är definierade för att öka möjligheterna att återvinna förpackningsavfall, reducera våra affärsresor, få till stånd miljövänligare transporter samt reducera energiförbrukningen i våra butiker.
Genom korrekt märkning, information och ett brett sortiment ska vi göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att köpa och använda produkter på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Valet av produkt och sättet man använder produkten i vardagen påverkar energiförbrukning samt varans livslängd. Vår målsättning är att erbjuda miljöriktiga alternativ där det är möjligt, samt förmedla tips och råd som kan bidra till att göra det dagliga användandet mer miljövänligt.

Kundvagn

Varor: 0 stSumma: 0 kr
Visa priser inkl moms